שרי גרוס

תדמית ומיתוג קולע ליעד, וכמובן פרסום במה אחת מעל