זיו יהודה

עיצוב ופרסום לרגל הילולת הרב ליבוביץ' ע"י מוסדות 'זיו יהודה' שנת תשע"ז באולמי קונקורד המפוארים