קרבנו לעבודתך

עיצוב ופרסום לפרוייקטים הגדולים של הארגון העולמי להפצת יהדות ברשות הרב רפאל זר שליט"א