זכנו המכירה הסינית

המכירה הסינית הגדולה זכנו תשע"ז. אסטרטגיה ועיצוב שפרצו גבולות